momentálně soutěž neprobíhá!!!!

Spálovská liga... je staronová soutěž dříve u nás na servru  " o řád práce" jde o soutěž aktivity o nejpilnějšího pracovníka našeho JZD.

Pravidla soutěže.

1,Soutěže se může zůčastnit každý platný člen servru (včetně vedení servru) který má zaplacené poplatky na dedikovaný servru na dané období soutěže.
2.Každý hráč si hlídá čas ztrávený na servru pokud je tam sám zapisuje zápis o provedené práci do složky pokyny prací servru tak že vyplní do formuláře jako obvikle vše nutné akoráte k nicku do závorky připíše čas ztrávený na servru. 
3.Pokud na servru hraje vícero hráčů najednou  zápis o provedné práci uvede jeden hráč a to ten který je v ten moment na servru nejdýl a odchází poslední nebo se hráči dohodnou kdo zapis napíše.
Hráči pokud opouští servr dříve napíšou na chat hry (případně pokud nestihnou na skype chat) strávený čas který hráči pokračující registrujou tento čas po ukončení prací  si zapíše jen jeden hráč do jednoho formuláře a napíše u všech nicků ztrávený čas cca zaokrouhlení na pul hodinu. příklad zápisu Kubrt(3,5h) Pepa (3,5h) Martin (3h) atd. Pokud neuvedete  čas za nickem a druhý den některý z hráčů zjistí že u zápisu provedené práce není u jeho nicku uveden čas nebo jeho nick chybí zapíše dosatečný zápis o dané práci že  též vykonával a za nickem v závorce uvede čas strávený na servru. (Pokud nikde hráč neuvede odehranou dobu nebude se mu započítávat do soutěže)V případě zjištění nereálného zápisu nebo lživého pokud si hráč přičte hodiny které ve skutečnosti neodehrál bude daný hráč ze soutěže vyloučen UPOZORNĚNÍ!!! (na webové stránce ovládání servru kam má přístup vedení vidí kolik hráčů se nachází v daný čas na servru a kolik mají odehráno tak mohou tuto aktivitu kontrolovat i když se nenacházejí na servru.)
4.Soutěž potrvá 6.měsíců po dobu sezony pronájmu dedikovaného servru. Každý kalendářní měsíc se bude vyhodnocovat zvlášt a uzavírat k poslednímu dni v daném měsíci vytvoří se tabulka kdy vítěz který odehraje na servru nejvíce času obdrží nejvíce bodů.
 
         1.místo -  10.bodů/   2.místo - 9.body/   3.místo - 8.body/  4.místo - 7.body/   5místo 6.bodu/ atd až do 10 místa 
             Pokud účastníků bude méně než počet bodovaných míst udělí se body jen účastněním v daném pořadí bodování.
Od následujícího měsíce počátkem prvního dne se nuluje počet odehraných hodin a každému se započítá do tabulky obdržený počet bodů
hráč kteří za 6.měsíců získá nejvíce bodů vyhrává soutěž. V průběhu souteže se tabulka bere v potaz při rozdělení prací na servru nejlepší hráči si mohou dle tabulky  v pořadí umístění vybírat  jakém stroji budou jezdit atd.
 
dodatek k bodování
1.Při získání trestních bodů daný měsíc každým trestným bodem se odečte jedna hrací hodina.
 
 

Ceny soutěže spálovská liga budou upřesněny!!! 

1,místo - hráč  ....... možnost nákup osobní traktor+editace

2.místo - hráč 

3místo - hráč

 
 
 
 tabulka k ............odehraný čas(h)                             kolo ligy 
stav k  hod. tabulka celkem bodu+celkem hodin