INFO - MODY

Stav zvířat

Přehled a stav zvířat (stav k 14.9.19 -  5/ pozdní jaro) Chov hovězího dobytka: Krávy - 101 kusů Býci - 90 kusů Chov prasat: prasata - 234 kusů Chov skopového: ovce - 89 kusů Chov drůbeže: slepice - 97 kusů kohout - 6 kusů   DRUH ZVÍŘAT Celkový...

Živočišná výroba- informace a pokyny.

Informace prací v živočišné výrobě + výrobny.   Co je potřeba při vstupu na server. Dovoz siláže na BGA než se půjde spát Kontrola stavu krmeni,vody,slámy u zvířat případně doplnit. Další práce druhý den viz tabulka Kontrola stavu krmeni,vody,slámy u zvířat případně doplnit. Na Agro-chemickém...