Vedení JZD Spálov (Admini servru)

žlutě označeni jsou admini

Předseda: Kubrt

1.Místopředseda: Macairl 

2.Místopředseda: Tashunko 

Vedoucí úseků.

(rozdělení prácovních kompetencí)

                  

                      Macairl - Vedoucí úseku dřevařské výroby+výroba bioplynu BGA.                        

Agronom -  Kubrt - Vedoucí úseku rostlinné výroby.

Tashunko - (Zprávce parku strojů - editer modů a mapy)

 

FS19 - hra  zahájena 21.11.2018.

 

 

      Vedoucí úseků mají na starosti přidělné oddělení,  a pokud nejsou v hlavním vedení JZD jsou podřízeni  vedení servru tedy předsedovi, místopředsedovi.

Dále vedoucí jednotlivých úseků živočišné a rostlinné výroby musí spolupracovat a koordinovat plán setí k zajištění dostatečného krmení pro dobytek.

 Veškeré důležité rozhodnutí nebo změny se doporučují konzultovat s vedením !!!

 

Přednostní velení na serveru má předseda JZD a místopředseda poté další admini servru . Vedení určuje práci a rozděluje stroje.

 

Povinnosti a pokyny Adminů

  1.  Přetáčet čas přes noc nebo při dešti  na servru až po skontrolování stavu provedených prací v zápisech a po kontrole tabulky, před tím zkontrolovat  stav žlabů a podestýlky případně doplnit.
  2. Před vstupem na servr podívat se na webové stránky do zápisu odvedených prací a tyto práce zapsat pokud byly dokončeny (aktualizovat) do osevního plánu(tabulky). Po odchodu ze servru to samé krom zápisu ihned aktualizovat osevní plán. Případně pokud je potřeba aktualizovat aktuální pokyny.(po každé aktualizaci napište čas a datum aktualizace  at se vík kdo kdy)
  3. Pokud na servru je více hráčů jeden z adminů(pokud jich je víc ten kdo bude hrát nejdýl dle domluvy) zapisujou při odchodu jednotlivých hráčů odehraný čas a po ukončení prací zapíše zápis o provedané práci a u každého nicku odehraný čas všech hráčů)
  4. Admini dle vzestupnosti  funkcí řídí činnost na servru. (vždy velí ten víš postavený) Admini jednotlivých servrů ls13/ls15 jsou povinni, informovat o zásadních rozhodnutí, nebo ohledně návrhů na změnu agrotechnických postupů dle pravidel servru, nebo změnu osevního plánu užší vedení servru. (předesa.místopředseda)
  5. Adminem musí být hráč který má častější aktivitu na servru.