Plán prací - Tabulka

     Zde se dozvíte co máte na servru aktuálně dělat, a jakou práci je potřeba provést.
      Bílé a modré označené písmo znamená práce ještě není udělaná, pokud je písmo 
      v tabulce označené červeně práce již jsou udělány.
      Je možné že práce již byly udělány ale nebyly (aktualizovány) ještě vybarveny červeně 
      do tabulky proto je nutné se podívat do  složky zápis o provedené práce, tam zjistíte jaké
      práce jsou aktuálně udělány nebo rozdělané  nemusí být označené zde v tabulce.                                                                        
                         Důležité pokyny k tabulce plánu!!!!!

   - práce provádějte (hlavně na jaře nebo v létě) v danou fázi  zpravidla postupně začnete od prvního sloupce tabulky -  to neplatí pokud je v plánu setí plodin to je potřeba prioritně udělat aby bylo zaseto co nejdříve pokud počasí dovolí: V praxi to znamená že přednostně se bude dělat dle  světlé zelených polích je setí po té v tmavě zelených hnojení po setí až po té přijdou na řadu hnědé pole což je příprava půdy - na setí plodin v dalších fázích to až na konec fáze!!!!!!

- V seasons modu pokud se střídaj plodiny tak jak se má nahradí to jedno hnojení, to poznáte tak, když sejete že se vám v pda mapy mění textura modré barvy. Pokud to nastane není potřeba hned po setí hnojit práškem, ale stačí až vzejde plodina hnojit až postřikem - proto vždy když začínáte dle plánu hnojit vždy pro jistotu že nehnojíte zbytečně  koukněte do pda mapy jestli vám to mění modrou na tmavší!!!!

- Pokud se objeví plevel je potřeba na to reagovat plečkováním nebo herbicid. 

- Když je ve fázi vše uděláno je možno posouvat čas (přes noc) 

na další den ráno až když je dobytek nakrmen a skleníky a vinice 

doplněny vodou a hnojem.  Pokud mají práce dle počasí spoždění je 

potřeba dělat i přes noc!!!!!!  

- Pokud je v tabulce hnojení hnojem a u dobytka již není a je dost digestátu na BGA použijte digestát až po té případně kupovat hnuj!!!!! Proto tam je případně vepsáno hnuj/digestát                        

  Pokud jste na serveru sami a chcete si odskočit víc na jak 5.min je potřeba se odhlašovat aby neplynul čas zbytečně a práce se v dané fázi udělaly včas. !!!!!!!!!                                                                                        

 Plán prací.2 sezona- aktuální!!!!!!
v přípravě
2.sezona

řepka

ječmen


 

pšenice
oves
 

brambory
cukr řepa
 

slunečnice

 

kukuřice

bob
louky
brzké
 jaro
1.2-den
 

vláčení
L+F+38
22+45
setí
pšenice
L+23+45

setí
oves
F+22+38

 
vápění
33

hnojení
hnuj
33
orba
33 

 


 
 
hnojení
prášek
po
setí

38+F
 
  hnojení
kejda
21

kultivace
 21

vláčení
pole
35+36
setí
tráva
35+36


 
střední
jaro
3,4den


 
 

vláčení
33

setí
cukr. řepa
33 

setí
slunečnice
21+41
(za lesem) 
hnojení
kejda 
42

kultivace
42

orba 
37

Příprava 
na 
setí
vláčení
20+37 
hnojení 
prášek
louka
D+C


hnojení 
prášek
louka
35+36
   

 
pozdní
 jaro
5,6den
 
hnojení
postřik 
pole
22+23+38
F+45


 

 


 

vápění
pole
10

hnojení
hnuj/digestát
10

orba
10

vláčení
10

 
 
setí
kukuřice
10+42+41
(před les)
BOB
20+37


 
brzké
léto
7,8.den
vápění
pole 
11

hnojení 
hnuj/digestát
11

orba 
11
vláčení
11

 
 
 
hnojení 
postřik
20+37


 
hnojení
postřik
louka 
D+C
 
 
střední
léto
9,10 den
          kosení
luk
na seno
rotačkou
35+36
D+C
otočit trávu 
obracákem
35+36
D+C
nařádkovat 
seno
35+36
D+C
sebrat
horalem
35+36
D+C
hnojení
prášek
35+36
D+C
pozdní
léto
11,12 den
sklizeň
řepka
39+40
sklizen
 ječmen  
 43+G

uklid
sláma
horalem

balíky


 
sklizen
pšenice
L+23+45
sklizen 
oves
F+22+38

zběr slámy
  
    hnojení
postřik
35+36
D+C

 
hnojení


kultivace


 
setí
řepky

22+38
42+43

setí
ječmen

11+35+37

 
brzký
podzim
13,14 den

 
 
       
hnojení
kompost

kultivace


orba


 
setí
ozima
ječmen


 
střední
podzim
15,16.den
    sklizen
cukr.řepa

 
sklizen
slunečnice

 
sklizen
kukuřice
siláže

zrno

sklizen
bob

 
stř.podzim
kosit 
 
 
pozdní
podzim
17,18.den


 
         


 

 


kultivace

orba

 


 


 

 


 

zima
19,20,21
22,23,24 
 den
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka

 

 

 
 
 
roční období

1.sezona

řepka
ječmen
 

pšenice
oves


 

Brambory
cukr řepa


 

slunečnice
 

kukuřice
bob

louky
brzké
 jaro
1.2-den


 setí
ječmen
39
setí řepka
41
(před les)


 
vláčení
40

kultivace
  41(za les)

setí
pšenice
 41
 (za les)


setí oves
40

 
hnojení 
hnuj
F
orba
F


vláčení
F

 
hnojení 
hnojem
23

orba
23
vápění
23
vláčení
23

 
hnojení
luk
C+L

 
 
aktuálně
střední
jaro
3,4denhnojení
postřik
39+41(před
les)
 hnojení 
postřik
40+41(za les)

 sazení 
brambor
pole
F

setí 
cukr.řepy
pole
38

 

setí
slunečnice
23 
vápění
21

hnojení 
hnuj
21+42

orba
21+42
vláčení

42
hnojení 
močuvka
36+37

kultivace
37 
 

pozdní
 jaro
5,6den

 


 

hnojení 
postřik
F+38

 

hnojení 
postřik
23


postřik
herbicid
23
vápno
20+35
hnojení
hnuj
20+35
orba
20+35
vláčení
20+35
setí
kukuřice
20+35

kultivace
36

vláčení
21

setí
kukuřice
36+37

setí
BOB
21+42


hnohnojení 
postřik
42


  
brzké
léto
7,8.den
 

 

 


 
hnojení
postřik
20+21+35 
vždy se podívat
 na předpověd
nesmí pršet v dalších hodinách!!!


kosit
rotačkou
louku
G+C

sušit
louku
G+C
řádkovat
G+C

sebrat horalem 
G+C


kosit mačkač
louku
L

senáže
řezačkou
na silažku
na statku
L

 
střední
léto
9,10 den
vápnit 
pole
43

Hnojit hnojem
43

orat
43
vláčet
43
     

 

orba vytvářet pole louka
G
vápno louka
G
hnojení
prášek
louka
G
vláčení 
louka
G 
pozdní
léto
11,12 den
sklizen 
řepka
41
(před lesem)

sklizen
 ječmen 
39

sklizen
sláma
horalem
39

 
sklizen
pšenice
41
sklizen
oves
40


sklizen
sláma
horalem
40
pole 41 část horalem za lesem zbytek možno balíky kulaté do seníku.


  
    hnojení
luk
C+L

hnojení
močkou
39+40
kultivace
39+40

 
setí
řepka
39+40

setí
ječmen  pole+louka
 43+G

 
 
brzký
podzim
13,14 den
 

 
sklizen
brambory
pole F

sklizen
cukr.řepa
38

 

 
 
 
  hnojení
močuvkou
41(za les)
  41 před les)

kultivace 
pole
41(za les)
 41 před les)
hnojení
postřik
39+40
43+G 
  hnojení 
hnojem
38

orba
pole 
38 
střední
podzim
15,16.den
 
    sklizen
slunečnice
23
  kosit
řezačkou
na silážku
louku 
D

 
  vápnění
22+45

hnojení
hnuj/digestat
22+45

orba
22

 
    hnojení hnuj/digestat
F

orba
F

 
pozdní
podzim
17,18.den


 
      sklizen
kukuřice
siláže
20+36+37

 
kosit
řezačkou
na silážku
ke ravám
louku 
L

kosit 
mačkačem
louku
C
zber trávy do skaldu horalem
C 
hnojit 
postřik
pole 
43

 
orba 
pole
45

 

 
hnojení
močuvkou
23

kultivace
23

 
 


 
 
hnojení
prášek
louka
L

orba
louky 
L 
 Brzká zima
19,20,
 
 

 

 
sklizen
BOB
21+42
sklizen
kukuřice
na zrno
35

 

 
     
hnojení
hnuj/digestát

20+36+37
orba
20+36

hnojení
hnuj/digestát   35
orba
35

 
 
 středná a pozdní zima
21,22,23,24 
 den
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka

 

1.sezona ukončena dál viz spodní tabulka 2,sezony.