Plán prací - Tabulka

                              Zde se dozvíte co máte na servru aktuálně dělat, a jakou práci je potřeba provést.
                              Bílé a modré označené písmo znamená práce ještě není udělaná, pokud je písmo 
                              v tabulce označené červeně práce již jsou udělány.
                              Než pujdet na servr podívejte se ještě do složky zápis o provedené práce, tam zjistíte
                              jaké práce jsou aktuálně rozdělané které ještě
                              nemusí být označené zde v tabulce. 

                        1.sezona 

                                  Důležité pokyny!!!!!

   - práce provádějte (hlavně na jaře nebo v létě) v danou fázi  postupně začnete od prvního sloupce tabulky.  (Duvodem je přednostně provádět polní práce :  potřeba brzkého setí. nebo sklizně - příkl:hnojení luk počká na to je čas atd.) 

- pokud je v plánu vláčení po orbě  a bude se sejt velkou moderní sečkou z před radlicema není potřeba vláčet ale je možné hned po orbě sejt.

-pokud je plánováno hnojení po setí a sečka má  i hnojivo není potřeba po setí hnojit.   

- když je ve fázi vše uděláno je možno posouvat čas (přes noc) na další den ráno tak aby stále jeli výrobní linky naplno.                                        

Plán prací.
roční období

2.sezona

řepka

ječmen


 

pšenice
žito
brambory
oves
tritikále

 


cukr řepa
 

slunečnice

 

kukuřice

bob
louky
brzké
 jaro
1.2-den
 
orba
(vytvaření pole)
35+28+37

hnojení kompost
15+16
kultivace
14+15+16


setí
pšenice

15+16
žito
14
sázení
brambory
6+9
28+35

 
kultivace

 

 

 

 
 
střední
jaro
3,4den
hnojení
postřik
7+10
18+19
8+12

 
hnojení postřik 
pole
6+9
28+35

setí
žito
37

hnojení kompost
21+22
orba
21+22
setí
Oves
21
setí
tritikále
22

 
setí
cukr.řepa
5+13

 
hnojení
kompost
17
orba 
17
kultivace
17
setí
slunečnice
3+4+17

 
hnojení
kompost
20
orba
20

(kultivace)
vláčení
20
 
 
   

 
pozdní
 jaro
5,6den
  hnojení 
postřik
14+15
16+9
28+35+37

 
hnojení
postřik
5+13

 


 
setí
kukuřice
11+20
BOB
1+2 
 
brzké
léto

7,8.den
  hnojení 
postřik
21+22

 
 
hnojení
postřik
3+4+17
 
kosit
mačkačem
33+34+29
36+38+27

zbírat na krmení horalem sklad
27

kosit
rotačkou
30+31+32
39+40

senážovat
na BGA
29+33+34
36+38
sušit
31+32
30+39+40
řádkovat
31+32

30+39+40
zbírat
horalem seno
39

balíkovat
30+40
svoz 
balíků
30+40
peletovat
31+32


 
střední
léto
9,10 den
        hnojení 
postřik
11+20
1+2

 
 
pozdní
léto
11,12 den
sklizen 
řepka
7+10

18+19
ječmen 
8+12

uklid
sláma
horalem
12
balíky
8

 
sklizen
pšenice
15+16
žito
14
lisování
balíky 
14

sklizen
balíky
14
pelety
16

horalem 
15
  
   
 
hnojení
kompost
14+15+16
kultivace
14+15+16
 
setí
řepky
14+15+16

 
brzký
podzim
13,14 den

 


sklizen
brambory

6+9
28+35 
sklizen
cukr.řepa

5+13
sklizen
slunečnice

3+4+17
   
hnojení
kompost
6+9
28+35
5+13 
kultivace
6+9
28+35
5+13
 
setí
ozima
ječmen
6+9
28+35
5+13 
 
střední
podzim
15,16.den
sklizen sklizen
žito
37
oves
21
tritikále
22
sklizen slámy
???
 
 
sklizen
kukuřice
siláže
20
zrno
11
sklizen
bob

1+2
kosit
mačkačem
33+34+29
36+38+27
zbírat na krmení horalem sklad
27+33
kosit
rotačkou
30+31+32
39+40
senážovat
na hl.statek
29+34
36+38
sušit
31+32
30+39+40
řádkovat
31+32
30+39+40
zbírat
horalem seno
39
balíkovat
30+40
svoz 
balíků
30+40
peletovat
31+32

 
hnojeníkultivace
 
setí
pozdní
podzim
17,18.den

sklizen
 
         
hnojení
kejdou


kultivace
 

setí
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
krjdou

kultivace


 

zima
19,20,21
22,23,24 
 den
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka

 

 

 
roční období

3.sezona

řepka

ječmen


 

pšenice

žito

brambory 


cukr řepa
 

slunečnice

 

kukuřice

bob
louky
brzké
 jaro
1.2-den
 
orba
(vytvaření pole)

hnojení kompost

kultivace

setí
pšenice

žito

sázení
brambory 
kultivace

setí
cukr.řepa 

 

 

 
 
střední
jaro
3,4den
hnojení
postřik

 

 

 
hnojení
kompost

orba 

kultivace

setí
slunečnice

 
hnojení
kompost

orba

(kultivace)
vláčení
 
 
   

 
pozdní
 jaro
5,6den
  hnojení 
postřik

 
hnojení
postřik

 


 
setí
kukuřice

BOB 
 
brzké
léto

7,8.den
 
 
 
hnojení
postřik
 
 
kosit
mačkačem
33+34+29
36+38+27
zbírat na krmení horalem sklad
27
kosit
rotačkou
30+31+32
39+40
senážovat
na BGA
36+38
senážovat
na hl.statek
29+33+34
sušit
31+32
30+39+40
řádkovat
31+32
30+39+40
zbírat
horalem seno
39+40
balíkovat
30
peletovat
31+32


 
střední
léto

9,10 den
        hnojení 
postřik

 
 
pozdní
léto
11
,12 den
sklizen 
řepka


ječmen 

sláma
horalem

pelety

 
  
   
 
orba 
 
setí
řepky
přímo bez před kultivace

 
brzký
podzim
13,14 den

 

sklizen
pšenice


sklizen
sláma
balíky

pelety

horalem část


sklizen
brambory
 
sklizen
cukr.řepa

5+10
sklizen
slunečnice

3+4+17
   
hnojení
kejdou

hnojení hnojem pokud je.
 
orba
(spojení polí)
7
kultivace
 
setí
ozima
ječmen

 
střední
podzim
15,16.den
sklizen    
 
sklizen
kukuřice
siláže
20
zrno
11
sklizen
bob

1+2

 
hnojeníkultivace
 
setí
pozdní
podzim
17,18.den

sklizen
 
         
hnojení
kejdou


kultivace
 

setí
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
kejdou

kultivace
hnojení
krjdou

kultivace


 

zima
19,20,21
22,23,24 
 den
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka
těžba
dřeva
krmení 
dobytka