Zápis o provedené práci

Hnojení a orba

Pietrs (3h) | 20.09.2019

Dohnojeno pole č11 a kousek poorano zrůda je na place stačí sednout a jet.

Převoz plodin, hnojení

wingman (3h), Jarda (1,5h),Pavel (1h) | 19.09.2019

Převoz trávy - krávy, krmná směs k býkům
Dovoz hnoje na 11.Hnojení pole 11-nedokončeno.
Převoz nakladače z pily na Agro - chemické družstvo +koupená lžíce

hnojení.+převoz plodin

Kubrt (3h) Pietrs (3h) Bladelegend (1,5h) | 19.09.2019

Vývoz sena a slámy z hl.statku na střediska živočíšné výroby.
prodej siláže na BGA z agro. střediska.
pokračování v hnojení hnojem 11 nedokončeno - tatra u krav u hnojišt je tam hon. Vyvezte hnuj i od prasat atd. pokračujete pak orba až bude tma klidně hned skočte do dalšího dne!!!!

Hnojenie

DadoTN (1.0h) | 19.09.2019

Začiatok hnojenia pole 11 , nedokončené stroj na poli

Hnojení, krmení zvířat, vápno

wingman (2,5h), Pavel (2h), Milda (1,5h), Tashunko (1h) | 19.09.2019

Hnojení - postřik luk D a C, pole 20 a 37 - dokončeno
Krmení všech zvířat, podestýlka, voda, obilí
Dovoz slámy krávy
Skleníky, vinice - doplnění
Vápnění pole 11 - dokončeno

krmení+prodej siláže

Kubrt (2h) Wingman (2h) Sosuk41 (1h) | 18.09.2019

Dokrmování dobytka
prodej siláže na BGA
Přeskočeno do brzkého léta.
Instrukce: dle pokynů živočišné výroby
Polní práce dle tabulky plánu. přednostně hnojení luk a polí až po té pole 11 na to je čas!!!!!!!!!!!!!!!

práce

Kubis1919 (2.30 hod) | 17.09.2019

vše pohnojeno, dokončena fáze

prace

tashunko 1.5h Pietrs 2h | 17.09.2019

oseta 10
pohnojeno (prasek) pole 23

vláčení + odvoz krmení + setí kukuřice

pavel (3h) Sosuk41 (3h) | 16.09.2019

vláčení pole 10 - dokončeno, setí kukuřice pole 10 - nedokončeno
odvoz krmné směsi do sila u býků

Orba, krmení, dovoz surovin

wingman (4h), Sosuk41 (2,5h), Milda (0,5h) | 15.09.2019

Orba pole 10 - dokončeno
Krmení zvířat, podestýlka, voda - připraveno na ráno
Doplnění vody a hnoje vinice.
Dovoz pšenice a ječmene na Agro chemické družstvo do sila pro krmení slepic.
Dovoz ječmene a kukuřice k prasatům

Aktuální čas 20:00h ještě je světlo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek