popis prací na servu

24.08.2013 01:04

Pole 19 sebrat slámu horalama do stodoly. po té hnojem pohnojit azorat pole a příprava na setí. Dle počtu lidí pokračovat ve zklizni obilí na poli 10 kombajny park na statku.